Podle typu a stavu nemovitosti

1 2 3 4 5
Druh nemovitosti Typ nemovitosti Stav Počet objektů
Komerční Administrativa Zaniklý 2
Veřejné Zdravotnictví Používaný 2
Průmyslové Energetický Používaný 2
Reprezentativní Hrad 2
Komerční Administrativa K záchraně 2
Obytné Roubenka K záchraně 2
Vojenské Kasárna K záchraně 2
Průmyslové Hutnický Používaný 2
Průmyslové Stavební 2
Průmyslové Strojírenský Používaný 2
Průmyslové Strojírenský Zaniklý 2
Komerční Rekreační areál V rekonstrukci 2
Reprezentativní Tvrz Zaniklý 2
Veřejné Státní správa 2
Průmyslové Elektrotechnický Prázdný 2
Komerční Kino 2
Dopravní Letecká doprava Prázdný 2
Komerční Koupaliště 2
Veřejné Kultura K záchraně 2
Komerční Ostatní K záchraně 1
Reprezentativní Hrad V rekonstrukci 1
Obytné Venkovský dům 1
Veřejné Sport Používaný 1
Komerční Obchodní dům V rekonstrukci 1
Průmyslové Energetický K záchraně 1
Obytné Fara 1
Veřejné Sport Zaniklý 1
Vojenské Kasárna V rekonstrukci 1
Průmyslové Energetický V rekonstrukci 1
Veřejné Sport 1
Průmyslové Stavební V rekonstrukci 1
Průmyslové Energetický 1
Veřejné Státní správa Zaniklý 1
Průmyslové Sklářský Zaniklý 1
Obytné Rodinný dům 1
Obytné Fara 1
Komerční Kino Používaný 1
Průmyslové Strojírenský K záchraně 1
Veřejné Státní správa V rekonstrukci 1
Dopravní Kolejová doprava V rekonstrukci 1
Obytné Bytový dům 1
Vojenské Ostatní Zaniklý 1
Veřejné Církev Zaniklý 1
Průmyslové Elektrotechnický K záchraně 1
Vojenské Ostatní K záchraně 1
Veřejné Kultura Používaný 1
Vojenské Rota Zaniklý 1
Veřejné Kultura Zaniklý 1
Vojenské Rota K záchraně 1
Dopravní Vodní doprava Prázdný 1
1 2 3 4 5