Podle délky časové osy

1 23 46 59 60 61 62 63 64 65 68 90
Objekt Název nemovitosti Počet záznamů v časové ose
Hotel U Dvou jelenů 1
RD Strakonická 20 1
BD Příční 767 1
Nádraží Katusice 1
Usedlost Číčenice 18 1
BD U České besedy 807 1
Škola Lopatné 1
Vila Františka Lexy 1
Bývalá restaurace Slovanské náměstí 1
RD č.p. 820 1
Dvůr Černousy 1
BD U nádraží 6 1
Dvůr Břvany 1
9. bPS-1. rPS - Vašíček 1
XXX Nedostavěná vila 1
AD Husova 553 1
Umělecké ateliéry Břetislava Kafky 1
Administrativní budova Bubenské nábřeží 1594 1
Sušárna a sklad chmele R. Christla 1
Hotel Sokol 1
RD Dlouhá 141 1
MD Havířská 76 1
BD Duškova 1005 1
Manufaktura Šumperk 1
Dolní zámek Rájec-Jestřebí 1
BD Karoliny Světlé 979 1
RD Stružnice 27 1
RD Děkanská 255 1
RD p.č. 1254 Ústí nad Labem 1
Rabochův, Dolní kodský mlýn 1
VD 5. května 217 1
RD č.p. 51 Ohníč 1
Rohový MD Masarykova 8 1
XXX VD Malčice 14 1
RD Fügnerova 636, Moravská Ostrava a Přívoz 1
BD Husitská 119/76 1
BD Na Neklance 717 1
RD Slavičí 755 1
BD Hrbovická 5 1
Areál bývalé úpravny vody 1
Kino Boženy Němcové 1
Hostel Pestalozza 1
Měšťanský dům nám. Sigmunda Freuda 43 1
BD Duchcovská 150 1
Vila Na Ořechovce 808/68 1
BD náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 483 1
Dvůr Zadní Poříčí 1
Neimanův Hostinec 1
Hotel Dukla 1
RD Na stráni 653 1
1 23 46 59 60 61 62 63 64 65 68 90