Podle počtu odkazů

1 2 3 4 5 6 16 30 45 59
Objekt Název nemovitosti Počet odkazů
Ozdravovna Jetřichovice 14
Hotel Lesní Mlýn 14
Rychta Karlovice 14
Dvůr Kystra 14
Panský dvůr s lihovarem Bisingrov 14
Vily Johanna Hückela a Augusta Hückela 13
Zámek Hořín 13
Zámek Dolní Beřkovice 13
Václavské náměstí 47 13
Městské lázně Plzeň 13
Zámek Javorná 13
Hotel Harasov 13
Léčebna Machnín 13
Bytový komplex Na Nivách dům čp. 1817 13
Bytový komplex Na Nivách dům čp. 1818 13
Pivovar Třemešek 13
Kostel Navštívení Panny Marie (Horní Vítkov) 13
Bytový komplex Na Nivách dům čp. 1829 13
Zámek Cítoliby 13
Bytový komplex Na Nivách dům čp.1830 13
Vila paní Vojáčkové 13
Bytový komplex Na Nivách dům čp. 1819 13
Palác Rosetta 13
Arnoldova vila 13
Vila Mírov 13
ČKD Hradec Králové 13
Zámek Sedlec 13
Tesla Pardubice 13
Zámek Horní Libchava - hospodářské budovy 13
Bytový komplex Na Nivách dům čp. 884 13
Ledárny Braník 13
Bytový komplex Na Nivách dům čp. 193 13
Plicní sanatorium 13
Lihovar HOBÉ Pardubice 13
Zámek Velké Dvorce 13
Zámek Soutice 13
XXX Zámek Boreč 13
Vila Milada 13
Vila Rudolfa Hošny 13
Pivovar Hartenberg 12
Hotel Weimar/Kavkaz 12
Bytový komplex Na Nivách dům čp. 195 12
BD Na Proseku čp. 61 a 57 12
Josefa Prokopa synové v Pardubicích 12
Teplárna Veleslavín 12
Zámek Luka 12
Bytový komplex Na Nivách dům čp. 871 12
Zámek Pravonín 12
Zámek Lipová 12
Fara Šonov 12
1 2 3 4 5 6 16 30 45 59