Nejdéle neupravené objekty

1 2 3 4 5 6 24 47 70 93
ID Název nemovitosti Datum poslední úpravy
Beseda Chodov 18. srpna 2017
Zájezdní hostinec Lotouš 19. srpna 2017
MD Jičínská 52 19. srpna 2017
RD Podlevín 71 19. srpna 2017
Dvůr Zelená Ves 19. srpna 2017
RD Nádražní 419 19. srpna 2017
RD Rudník 296 19. srpna 2017
Zájezdní hostinec Rudník 19. srpna 2017
RD Úpská 488 19. srpna 2017
MD Pražská 12 19. srpna 2017
Moritz Doctor, mechanická tkalcovna a úpravna 19. srpna 2017
Alfred Pilz, mechanická tkalcovna kapesníků 19. srpna 2017
Kočkův mlýn 19. srpna 2017
Nádraží Protivec 19. srpna 2017
Škola Neustupov 19. srpna 2017
VD Temný Důl 68 19. srpna 2017
Vranovská keramická továrna 19. srpna 2017
Dvůr Vranovská Ves - zájezdní hostinec 19. srpna 2017
Restaurace U Sulanů 19. srpna 2017
Hospoda u Kábů 19. srpna 2017
Červinkova vila 19. srpna 2017
Zámek Hrušovany 19. srpna 2017
Chalupa Soudná 5 19. srpna 2017
Vila tř. Svornosti 181 20. srpna 2017
Bývalý zemský soud 20. srpna 2017
Dělnický konzum 20. srpna 2017
Šupichův dům 20. srpna 2017
Umělecké ateliéry Břetislava Kafky 20. srpna 2017
Budova státních úřadů v Liberci 20. srpna 2017
BD Stodolní 798 20. srpna 2017
Jezdecká kasárna Prostějov 20. srpna 2017
RD Křesetice 102 20. srpna 2017
Porážková 1322 20. srpna 2017
BD Pavla Švandy 754 20. srpna 2017
BD Zámecká 1066 20. srpna 2017
BD Zámecká 1065 20. srpna 2017
BD Ruská 841 20. srpna 2017
BD Labské nábř. 305 20. srpna 2017
BD Máchovo nám. 796 20. srpna 2017
Kino Boženy Němcové 20. srpna 2017
Bratři Stiepelové, k. s., knihtisk a kamenotisk 20. srpna 2017
BD Rumunská 115 20. srpna 2017
Oděvní dům firmy Konrád Gärtner 20. srpna 2017
BD Chrastavská 267 20. srpna 2017
RD Litoměřická 16 20. srpna 2017
MD Husova 63 21. srpna 2017
Dvůr Debrník 10 21. srpna 2017
RD Kraslická 288 21. srpna 2017
Zemědělská usedlost Víchová 21. srpna 2017
Velká pěchotní kasárna Terezín 22. srpna 2017
1 2 3 4 5 6 24 47 70 93