Podle typu a stavu nemovitosti

« 1 2 3 4 5
Druh nemovitosti Typ nemovitosti Stav Počet objektů
Obytné Rodinný dům Prázdný 637
Obytné Vila Používaný 611
Obytné Venkovský dům Prázdný 327
Obytné Bytový dům Prázdný 300
Obytné Městský dům Prázdný 281
Průmyslové Potravinářský Prázdný 246
Obytné Zemědělská usedlost Prázdný 185
Obytné Vila Prázdný 183
Obytné Bytový dům Používaný 160
Reprezentativní Zámek Stavební úpravy 154
Reprezentativní Zámek Prázdný 144
Komerční Ubytování Prázdný 127
Průmyslové Spotřební Prázdný 120
Komerční Ostatní Používaný 118
Komerční Restaurace Prázdný 113
Veřejné Církev Používaný 102
Dopravní Kolejová doprava Prázdný 101
Obytné Městský dům Používaný 98
Komerční Ubytování Používaný 90
Veřejné Církev Prázdný 89
Veřejné Církev Stavební úpravy 86
Reprezentativní Zámek Používaný 85
Obytné Rodinný dům Používaný 85
Obytné Bytový dům Stavební úpravy 78
Veřejné Školství Prázdný 78
Obytné Bytový dům Zaniklý 75
Veřejné Školství Používaný 71
Průmyslové Potravinářský Používaný 68
Reprezentativní Zámek K záchraně 63
Obytné Rodinný dům Zaniklý 61
Průmyslové Spotřební Používaný 58
Obytné Vila Stavební úpravy 57
Obytné Vila K záchraně 55
Průmyslové Potravinářský Stavební úpravy 53
Obytné Vila Zaniklý 51
Veřejné Zdravotnictví Prázdný 46
Komerční Administrativa Prázdný 45
Obytné Městský dům Stavební úpravy 45
Komerční Ubytování Zaniklý 44
Veřejné Státní správa Používaný 43
Veřejné Kultura Používaný 40
Komerční Administrativa Používaný 40
Reprezentativní Zámek 39
Komerční Obchodní dům Prázdný 38
Průmyslové Potravinářský Zaniklý 37
Průmyslové Spotřební Zaniklý 37
Komerční Ostatní Prázdný 37
Obytné Fara Prázdný 35
Obytné Městský dům Zaniklý 35
Komerční Restaurace Zaniklý 34
« 1 2 3 4 5