Podle typu a stavu nemovitosti

1 2 3 4 5 6
Druh nemovitosti Typ nemovitosti Stav Počet objektů
Komerční Obchodní dům Prázdný 36
Komerční Rekreační areál Prázdný 36
Průmyslové Potravinářský Stavební úpravy 36
Reprezentativní Zámek 35
Dopravní Kolejová doprava Používaný 35
Obytné Venkovský dům Zaniklý 34
Veřejné Církev Zaniklý 33
Průmyslové - Pivovar Používaný 32
Komerční Obchodní dům Používaný 32
Komerční Ubytování Na prodej 31
Komerční Restaurace Používaný 29
Obytné Městský dům Na prodej 29
Veřejné Kultura Prázdný 29
Vojenské Ostatní Prázdný 28
Komerční Restaurace Stavební úpravy 28
Veřejné Státní správa Prázdný 28
Průmyslové Potravinářský Zaniklý 28
Vojenské Kasárna Prázdný 26
Obytné Venkovský dům Používaný 26
Obytné - Roubenka Prázdný 26
Obytné Venkovský dům Stavební úpravy 26
Průmyslové - Pivovar Stavební úpravy 25
Průmyslové Energetický Prázdný 25
Veřejné - Školička Používaný 23
Dopravní Kolejová doprava Zaniklý 23
Průmyslové Stavební Prázdný 21
Veřejné - Malotřídní škola Prázdný 21
Průmyslové Hutnický Prázdný 20
Veřejné Zdravotnictví Používaný 19
Průmyslové - Hospodářský dvůr Stavební úpravy 19
Obytné Rodinný dům Na prodej 19
Komerční Ostatní Zaniklý 19
Obytné Zemědělská usedlost Používaný 19
Dopravní Kolejová doprava Stavební úpravy 18
Průmyslové Spotřební Stavební úpravy 18
Obytné Zemědělská usedlost Na prodej 18
Obytné Zemědělská usedlost Stavební úpravy 18
Reprezentativní Tvrz Stavební úpravy 17
Průmyslové Strojírenský Prázdný 16
Průmyslové - Hospodářský dvůr Zaniklý 16
Reprezentativní Tvrz Používaný 16
Obytné - Fara Stavební úpravy 16
Veřejné Kultura Zaniklý 15
Průmyslové - Hospodářský dvůr Používaný 15
Reprezentativní Tvrz Prázdný 15
Obytné Venkovský dům Na prodej 15
Obytné Zemědělská usedlost Zaniklý 15
Reprezentativní Zámek Zaniklý 15
Veřejné Zdravotnictví Zaniklý 14
Veřejné Školství Zaniklý 14
1 2 3 4 5 6