Podle typu a stavu nemovitosti

1 2 3 4 5 6
Druh nemovitosti Typ nemovitosti Stav Počet objektů
Obytné - Vechtrovna Prázdný 13
Obytné Bytový dům Na prodej 13
Průmyslové Spotřební 13
Vojenské Rota Prázdný 13
Veřejné Školství Stavební úpravy 12
Komerční Koupaliště Prázdný 12
Veřejné Sport Prázdný 12
Veřejné Zdravotnictví Stavební úpravy 12
Průmyslové Spotřební Na prodej 12
Komerční Restaurace Na prodej 12
Obytné - Fara Používaný 11
Vojenské Kasárna Zaniklý 11
Komerční Administrativa Stavební úpravy 11
Obytné Bytový dům 11
Komerční Kino Prázdný 10
Průmyslové - Mlýn Prázdný 10
Komerční Ostatní Stavební úpravy 10
Průmyslové Strojírenský Zaniklý 10
Průmyslové Sklářský Prázdný 10
Komerční Kino Zaniklý 9
Průmyslové Potravinářský Na prodej 9
Veřejné - Malotřídní škola Na prodej 9
Obytné Vila 9
Průmyslové Strojírenský Používaný 9
Průmyslové - Mlýn Stavební úpravy 9
Veřejné Sport Používaný 9
Komerční Obchodní dům Zaniklý 9
Reprezentativní Palác Používaný 9
Průmyslové - Pivovar Zaniklý 8
Komerční Administrativa Zaniklý 8
Veřejné Kultura Stavební úpravy 8
Obytné - Vechtrovna Používaný 8
Obytné - Podstávkový dům Prázdný 8
Průmyslové Sklářský Používaný 8
Reprezentativní Palác Prázdný 8
Vojenské Ostatní Používaný 8
Komerční Obchodní dům Stavební úpravy 8
Obytné Vila 7
Veřejné Státní správa Na prodej 7
Průmyslové Hutnický Zaniklý 7
Průmyslové Energetický Používaný 7
Průmyslové - Mlýn Používaný 7
Vojenské Kasárna Stavební úpravy 7
Obytné - Podstávkový dům Používaný 7
Reprezentativní Palác Stavební úpravy 7
Veřejné Školství Na prodej 6
Průmyslové - Hospodářský dvůr 6
Komerční Kino Používaný 6
Průmyslové - Pivovar Na prodej 6
Vojenské Kasárna Používaný 6
1 2 3 4 5 6