Podle typu a stavu nemovitosti

1 2 3 4 5 6
Druh nemovitosti Typ nemovitosti Stav Počet objektů
Průmyslové Sklářský Zaniklý 2
Obytné Venkovský dům 2
Průmyslové Chemický Používaný 2
Průmyslové Sklářský Stavební úpravy 2
Průmyslové Chemický Zaniklý 2
Komerční Ostatní Na prodej 2
Vojenské Kasárna 2
Průmyslové Sklářský 2
Veřejné Státní správa Stavební úpravy 2
Komerční Kino Stavební úpravy 2
Průmyslové - Mlýn 2
Veřejné Církev Na prodej 2
Obytné Venkovský dům 2
Průmyslové Hutnický Stavební úpravy 2
Obytné - Podstávkový dům Zaniklý 2
Obytné - Podstávkový dům Na prodej 2
Komerční Rekreační areál 2
Dopravní Kolejová doprava 2
Obytné - Podstávkový dům Stavební úpravy 2
Průmyslové Energetický Stavební úpravy 2
Veřejné Kultura 2
Vojenské Rota Používaný 2
Průmyslové Strojírenský 2
Vojenské Ostatní Stavební úpravy 2
Vojenské Rota Stavební úpravy 2
Vojenské Ostatní 2
Veřejné Sport Zaniklý 2
Reprezentativní Hrad Prázdný 1
Komerční Ostatní 1
Reprezentativní Tvrz 1
Komerční Obchodní dům Na prodej 1
Veřejné Sport 1
Reprezentativní Hrad Zaniklý 1
Vojenské Kasárna Na prodej 1
Průmyslové Sklářský Na prodej 1
Obytné - Fara 1
Komerční Administrativa 1
Reprezentativní Hrad Na prodej 1
Veřejné - Školička Prázdný 1
Průmyslové Chemický Na prodej 1
Průmyslové - Mlýn Na prodej 1
Obytné - Vechtrovna Zaniklý 1
Průmyslové Chemický 1
Veřejné - Školička Stavební úpravy 1
Veřejné Státní správa 1
Průmyslové Hutnický Na prodej 1
Komerční Kino 1
Obytné Zemědělská usedlost 1
Komerční Koupaliště Používaný 1
Průmyslové Energetický Na prodej 1
1 2 3 4 5 6