Podle délky časové osy

1 28 29 30 31 32 33 34 64 96 127
Objekt Název nemovitosti Počet záznamů v časové ose
Kino Lípa 5
Hospodářský dvůr Kbel 5
Kostel sv. Michala v zahradě Kinských - Praha 5
Školička Klubovna 5
Kavkova továrna na víno a lihoviny 5
MD Tyršova 145, Terezín 5
Městské lázně Liberec 5
Vila Bohdalec 5
Vila Potůček II 5
Wolfrumova vila 5
Restaurace U Kapitána 5
Porkert, slévárna a strojírna (Lerchovka) 5
Kostel sv. Anny 5
Zámeček Pětikozly 5
Dvůr Sedlatice 5
Faastova vila - Jemnice 5
Hermann & Niclatsch, tkalcovna, úpravna a skárna 5
Zámek Dyjákovice 5
Vila Barrandovská 155 5
Hostinec Švýcarka 5
Zámek Ždánov 5
Hostinec Zur Linde 5
Bartošova vila 5
Hřbitovní kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova - Hořín 5
Stará škola Kaštice 5
Nádraží Peruc 5
ČSAD Příbram 5
Záložní nemocnice Jílové 5
Stibralova vila 5
Klášterní pivovar Vyšší Brod 5
Rekreační areál Dolina 5
Vila Zlatnice 5
Vila Pelléova čp.55 5
Pražská úvěrní banka, City Palais 5
Rekreační areál Riviéra 5
Vila Franze Petschka 5
Dům Munk 5
Kallova vila 5
Bývalá budova ČEZ 5
Dům Čeněk 5
Fantova vila 5
Říční a sluneční lázně 5
Vila Pod Kaštany čp. 279 5
Základní umělecká škola Pelléova 5
Fara Jesenice 5
Kabeláčův mlýn 5
Kaiser Franz Josef-Schule, Jáchymov 5
Raisova základní škola 5
Vila profesora Stránského 5
VD Mokrá 273 5
1 28 29 30 31 32 33 34 64 96 127