Monika Weinerová

monika@prazdnedomy.cz

Jméno: Monika Weinerová

Činnost v PD: Můžete mě potkat na brigádách, akcích kolem "naší" kapličky, hrobů nebo taky na konferencích. Baví mě také doplňování databáze nebo plánování akcí. Sociální oblast je mou srdeční záležitostí a tak ráda přispívám ke zlepšení životních situací ohrožených či oslabených skupin obyvatel. Člen kontrolního výboru. 

Oblíbený typ prázdných nemovitostí: kostely, fary, dvouletkové školičky

Oblíbená lokalita pro pátrání a mapování: Praha 8