Úprava karty objektu

.

NÁVOD PRO AUTORY / SPOLUAUTORY DANÉ KARTY (nejste u karty autorem? Zažádejte si o přidělení v položce "DOPLNIT KARTU") - více ZDE

.

1) Zeleně označeno - u karty objektu, kde jste autorem, uvidíte tyto položky, zde se dostanete do administrace karty přes "upravit"
2) modře označeno - zde následně přepínáte mezi jednotlivými položkami v administraci karty

U některých položek naleznete zelený otazníček, který vám napoví, jak danou položku vyplnit.

A teď jednotlivé záložky...

ZÁLOŽKA "Identifikační údaje"

Číslo ÚSKP - viz zelený otazníček
Street View - správně nasměrovat, pokud se vůbec nezobrazuje, kliknout vpravo na šipku a naordinovat panáčka znovu. Pokud není SV v místě dostupné, vypnout zaškrtávátkem. 
Mapy.cz - pokud je potřeba, dá se posouvat značka uchopením a tažením myši (mění se pak GPS o kus výše)

ZÁLOŽKA "O nemovitosti"

Vyberte prosím spravnou mapovou značku a typ nemovitosti. Jaké jsou typy nemovitostí? Viz často kladené otázky ZDE (bod 4).

Architekt - vyplnit prosím (pokud už byl někdy v minulosti některý architekt zadaný, vybrat jej z výběru). Možnost přidání více architektů bude doplněna.

ZÁLOŽKA "Majitelé"

Postup, jak přidat majitele a adresu podle katastru nemovitostí:

Přejděte na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba
vyplnit název obce (zjistíme z mapy.cz = otevřete mapy.cz, pravé tlačítko myši na objekt, nejlépe v místě s číslem = číslo popisné objektu, vybrat možnost “co je zde” = na pravé straně se objeví komplet adresa objektu.)
vybrat část obce (zjistíme z mapy.cz)
vyplnit čp. (zjistíme z mapy.cz)
Klikněte na "vyhledat"
Pokud je více majitelů, zadejte prosím každého zvlášť s aktuálním datumem zápisu, do poznámky uveďte případný podíl vlastnictví.

ZÁLOŽKA "Odkazy"

Články z médií - sem prosím psát články z idnes.cz, denik.cz apod. i menších médií. Titulek = celý název článku (často se vyplňuje automaticky). Datum = datum, kdy článek vyšel 
Facebook - vyplňují pouze administrátoři (jsou to odkazy na FB příspěvky stránky PD)
Fotogalerie - odkazy na externí fotogalerie, do datumu prosím datum, kdy byly fotografie pořízené / kdy galerie vznikla (pokud nevíme, necháme prázdné)
Odkazy - ostatní odkazy, například wikipedie, hrady.cz, zanikleobce.cz apod.

CITACE - ke každému odkazu je možné přidat citaci = u konkrétního odkazu zaškrtneme "Citováno" a nastavíme například číslo 1, u dalšího odkazu 2 atd. V časové ose nebo v popisu je možné toto číslo vkládat do textu a odkazovat tak na konkrétní odkaz. PROSÍME POUŽÍVAT, JAK JEN TO PŮJDE! 

KNIHY - je zde také možnost přidat knihu, ze které byly informace čerpány.

ZÁLOŽKA "Popis"

Časová osa - Historii a současnost objektu vyplňujte do časové osy. Poslední stav objektu v časové ose (prázdné, k záchraně, v rekonstrukci, používané nebo zaniklé) určuje aktuální stav objektu, který se zobrazuje v databázi a ve statistikách. U stavu "k záchraně" je nutné vyplnit i cenu nemovitosti.
TIP: Jaké jsou typy stavu objektu? Viz často kladené otázky ZDE (bod 5)

Popis - slouží POUZE k popisu architektury objektu, popřípadě historky / legendy vztahující se k objektu atd., neslouží k zaznamenávání historie a současnosti objektu!

VŠECHNY INFORMACE VYPLNĚNÉ, KLIKNĚTE NA ULOŽIT A JDEME NA ÚPRAVU GALERIE: http://prazdnedomy.cz/uprava-galerie-karty/